ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED PLUS ZOLL, ΕΝΗΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED PLUS ZOLL, ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΖΕΥΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED PLUS ZOLL, ΕΝΗΛΙΚΩΝ 400τεμ.
Αριθμός Εντολής 11/28-01-2022
ΑΔΑ 6Υ8ΨΟΡ1Π-ΧΒΑ
ΑΔΑΜ 22PROC010138109
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear