ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΖΟLL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΖΟLL

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΖΟLL KY EKAB KAI TOMEΩΝ ΤΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 16/19/2019
ΑΔΑ 6ΝΦΜΟΡ1Π-24Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear