ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ) AED ΤΥΠΟΥ ZOLL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ) AED ΤΥΠΟΥ ZOLL

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ) AED ΤΥΠΟΥ ZOLL ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 64/21/2021
ΑΔΑ ΩΗΜΕΟΡ1Π-8ΙΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-04-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear