ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΖΕΥΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 80τεμ.
Αριθμός Εντολής 19/01-02-2021
ΑΔΑ 9ΛΞΚΟΡ1Π-1Φ5
ΑΔΑΜ 21PROC008162930
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear