ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL AED PLUS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL AED PLUS

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL AED PLUS 70τεμ.
Αριθμός Εντολής 27/21-01-2019
ΑΔΑ 6ΦΗ5ΟΡ1Π-1ΣΧ
ΑΔΑΜ 19PROC004416642
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear