ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000 Physio-Control (Α.Δ. Β17/10-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000 Physio-Control (Α.Δ. Β17/10-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000 Physio-Control
Αριθμός Εντολής Β17/10-09-2018
ΑΔΑ Ω2Ο7ΟΡ1Π-4ΤΕ
ΑΔΑΜ 18PROC003682828
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear