ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL AED ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 251/26-10-2018
ΑΔΑ ΨΜΕΔΟΡ1Π-ΦΟ9
ΑΔΑΜ 18PROC003919320
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear