ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ,
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 107/05-09-2019
ΑΔΑ 66ΑΕΟΡ1Π-9Τ4
ΑΔΑΜ 19REQ005519841
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear