ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β16/16-9-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β16/16-9-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 144 τεμ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β16/16-09-2019
ΑΔΑ ΨΝΧΝΟΡ1Π-6ΜΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear