ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ STAT PADZ II ΓΙΑ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS (ΑΔ. Β19/19-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ STAT PADZ II ΓΙΑ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS (ΑΔ. Β19/19-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 48 ΑΥΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ STAT PADZ II ΓΙΑ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED PLUS
Αριθμός Εντολής Β19/19-09-2018
ΑΔΑ 9Λ8ΡΟΡ1Π-ΒΩ1
ΑΔΑΜ 18PROC003713129
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear