ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ MONITOR – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 15 & ΑΥΤ/ΤΟ ΕΞΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1ΖΕΥΓΟΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ MONITOR – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 15 & ΑΥΤ/ΤΟ ΕΞΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1ΖΕΥΓΟΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΤ/ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ MONITOR - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 15 & ΑΥΤ/ΤΟ ΕΞΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1ΖΕΥΓΟΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Αριθμός Εντολής Ν46/20-09-2021
ΑΔΑ ΩΖ1ΗΟΡ1Π-ΙΨΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear