ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ MONITOR – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTAR MRx – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ MONITOR – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTAR MRx

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΥΤ/ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ MONITOR - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARSTAR MRx,
Αριθμός Εντολής Ν25/19-04-2022
ΑΔΑ ΩΝ3ΣΟΡ1Π-3Λ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear