ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Β27/6-6-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Β27/6-6-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 (ΕΚΑΤΟ) ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β27/2017
ΑΔΑ ΨΧΞ7ΟΡ1Π-ΝΣΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear