ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Αριθμός Εντολής 2/14-02-2018
ΑΔΑ 7ΝΜΝΟΡ1Π-ΥΣ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear