ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ "Β" 4Χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 10 - ΤΥΠΟΥ "C" 4Χ2 ΤΕΜΑΧΙΑ 3 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1/2018
ΑΔΑ 6ΒΕΚΟΡ1Π-ΙΕΙ
ΑΔΑΜ 18PROC003431806
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2018 - Ωρα 09.00ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear