Προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων Θεσσαλονίκης & Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων Θεσσαλονίκης & Λάρισας

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1/2018
ΑΔΑ Ψ7ΟΩΟΡ1Π-ΤΞ1
ΑΔΑΜ 18PROC002552897 2018-01-16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear