ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1/Α /2018
ΑΔΑ 63ΟΚΟΡ1Π-ΕΡΟ
ΑΔΑΜ 18PROC002555259
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2018 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear