ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-12-2021
Αριθμός Διακήρυξης 8Α/2021
ΑΔΑ ΨΦΞΖΟΡ1Π-Ζ06
ΑΔΑΜ 21PROC009845331
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-02-2022 - Ωρα 11.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear