ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (Α.Δ. Γ22/29-8-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (Α.Δ. Γ22/29-8-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
Αριθμός Εντολής Γ22/29-08-2018
ΑΔΑ ΨΚΥΜΟΡ1Π-ΨΟΦ
ΑΔΑΜ 18PROC003613756
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear