ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (Α.Δ. Γ21/6-7-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (Α.Δ. Γ21/6-7-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
Αριθμός Εντολής Γ21/06-07-2018
ΑΔΑ 6Η5ΕΟΡ1Π-ΨΛΑ
ΑΔΑΜ 18PROC003441109
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear