ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ασκοί Ανάνηψης Ενηλίκων (AMBU) με παρελκόμενα 10τεμ.
Αριθμός Εντολής 71/20-02-2019
ΑΔΑ 6ΦΒΗΟΡ1Π-1ΟΚ
ΑΔΑΜ 19PROC004711274
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear