ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ (AMBU) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ (AMBU)

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΑΣΚΟΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (AMBU) ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ (ΣΕ ΘΗΚΗ) 10τεμ.
2) ΑΣΚΟΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (AMBU) ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ (ΣΕ ΘΗΚΗ) 10τεμ.
Αριθμός Εντολής 83/14-07-2022
ΑΔΑ Ψ6ΦΩΟΡ1Π-ΟΦΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-08-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear