ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ (AMBU) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Β28/6-6-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ (AMBU) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Ε. Β28/6-6-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 (ΔΕΚΑ) ΑΣΚΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ (AMBU) ΕΝΗΛΙΚΩΝ με παρελκόμενά των για ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β28/2017
ΑΔΑ ΩΙΩΜΟΡ1Π-ΥΛΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear