ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4628/2017
ΑΔΑ 70ΚΞΟΡ1Π-ΗΨΩ
ΑΔΑΜ 17PROC002086980
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear