ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ(10Χ10) 10.900τεμ.
Αριθμός Εντολής 11/20-01-2020
ΑΔΑ 9429ΟΡ1Π-8ΑΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear