ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β22/6-6-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β22/6-6-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ (800 τεμ.) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β22/2017
ΑΔΑ ΩΘΚΗΟΡ1Π-5ΜΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear