ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (10Χ10) 10.950τεμ.
Αριθμός Εντολής 47/23-01-2020
ΑΔΑ Ψ615ΟΡ1Π-52Θ
ΑΔΑΜ 20PROC006475787
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear