ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 16/17/2017
ΑΔΑ ΩΔΜΣΟΡ1Π-Σ5Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear