ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β25/26-11-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β25/26-11-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100LT ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής B25/26-11-2018
ΑΔΑ ΩΟ8ΟΟΡ1Π-ΩΕ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-12-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear