ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 70/21/2021
ΑΔΑ ΩΞΡ7ΟΡ1Π-5ΕΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear