ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 300τεμ.
Αριθμός Εντολής 77/26-03-2020
ΑΔΑ ΨΙΡΦΟΡ1Π-Ν2Ρ
ΑΔΑΜ 20PROC006482435
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear