ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1144/2018
ΑΔΑ 687ΨΟΡ1Π-ΖΜΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear