ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1L ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΕΜ. 400 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1L ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΕΜ. 400

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1L ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ
Αριθμός Εντολής Ν31/20-07-2020
ΑΔΑ Ψ8ΦΤΟΡ1Π-6ΥΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear