ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΠΛΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Αριθμός Εντολής 256/31-10-2018
ΑΔΑ 6ΟΠΡΟΡ1Π-ΙΣΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-12-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear