ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΑΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΑΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΑΣΗΣ-INVERTER-ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ
TEMAXIA 4
Αριθμός Εντολής 63/31-05-2021
ΑΔΑ ΨΝΔΙΟΡ1Π-Α0Ψ
ΑΔΑΜ 21REQ009156834
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear