Προμήθεια αντισηπτικού χεριών για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια αντισηπτικού χεριών για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 79/2017
ΑΔΑ ΩΔ1ΔΟΡ1Π-9ΘΑ
ΑΔΑΜ 17PROC006314892
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear