ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ - G12+ ή G12++ (ΡΟΖ)
Αριθμός Εντολής 64/08-05-2019
ΑΔΑ 6ΞΡΔΟΡ1Π-Κ7Φ
ΑΔΑΜ 19PROC005067268
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear