Προμήθεια αντανακλαστικών μεμβράνων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια αντανακλαστικών μεμβράνων

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ SILVER 20 SR ΜΕ
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13%, ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 78%.
ΑΦΟΡΑ ΔΥΟ (2) ΧΩΡΟΥΣ 35 m2 ΚΑΙ 5 m2
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
Αριθμός Εντολής 132/18-08-2020
ΑΔΑ 6Β99ΟΡ1Π-Ε29
ΑΔΑΜ 20REQ007194328
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear