Προμήθεια αντανακλαστικών μεμβράνων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια αντανακλαστικών μεμβράνων

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
(SILVER 20 SR)
ΑΦΟΡΑ ΔΥΟ (2) ΧΩΡΟΥΣ 35 m2 ΚΑΙ 5 m2
Αριθμός Εντολής 132/18-08-2020
ΑΔΑ 6Β99ΟΡ1Π-Ε29
ΑΔΑΜ 20REQ007194328
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear