ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 69/21-06-2019
ΑΔΑ ΩΝΟ9ΟΡ1Π-ΟΗ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear