ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ (ΤΥΜΠΑΝΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ SAMSUNG XPRESS M2675FN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ (ΤΥΜΠΑΝΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ SAMSUNG XPRESS M2675FN

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ (ΤΥΜΠΑΝΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ SAMSUNG XPRESS M2675FN
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 137/2019
ΑΔΑ 6Γ2ΞΟΡ1Π-ΑΤΕ
ΑΔΑΜ 19PROC005392089
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-08-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear