Προμήθεια ανταλλακτικού (πεταλούδα γκαζιού) το ΚΗΗ- 3930 ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού (πεταλούδα γκαζιού) το ΚΗΗ- 3930 ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικού (πεταλούδα γκαζιού) το ΚΗΗ- 3930 ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Σάμου
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 139/2019
ΑΔΑ Ω6ΤΓΟΡ1Π-ΛΟ8
ΑΔΑΜ 19PROC005367148
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear