Προμήθεια ανταλλακτικού ( μπαταρία ) για το ΚΗΥ 8450 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Μυκόνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού ( μπαταρία ) για το ΚΗΥ 8450 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Μυκόνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ – 8450 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 314
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 214/2017
ΑΔΑ 7ΝΦΟΟΡ1Π-Β4Ο
ΑΔΑΜ 17PROC002034987
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear