Προμήθεια ανταλλακτικού ( μίζα ) για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού ( μίζα ) για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤO ΚΗΙ - 9925 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 120/2017
ΑΔΑ ΨΖ2ΩΟΡ1Π-ΕΗΕ
ΑΔΑΜ 17PROC006286989
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear