ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ (TFT Display Including PCB) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ Viamed VM2160
2) ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ Viamed VM2160
Αριθμός Εντολής 123 & 124/10-06-2020
ΑΔΑ ΩΡ0ΗΟΡ1Π-Ω17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear