ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ (ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7216 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ (ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7216 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ (ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7216 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ34/27-05-2021
ΑΔΑ 6ΥΓΑΟΡ1Π-85Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear