Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ – 5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 250/2018
ΑΔΑ Ψ8Ν3ΟΡ1Π-ΣΘ8
ΑΔΑΜ 18PROC003819034
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear