Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΟ 5299 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ( ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ - 5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Αριθμός Εντολής 282/15-10-2020
ΑΔΑ Ω34ΗΟΡ1Π-ΛΕΙ
ΑΔΑΜ 20PROC007555389
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear