Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER ( ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 269/2018
ΑΔΑ ΨΗΓ4ΟΡ1Π-ΙΛΥ
ΑΔΑΜ 18PROC004005953
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear