Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ( ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ- 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 165/2019
ΑΔΑ 6Χ66ΟΡ1Π-31Γ
ΑΔΑΜ 19PROC005521534
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-09-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear